Одним із важливих критеріїв оцінки стану законності у державі є виконання рішень органів і посадових осіб щодо реалізації юрисдикційних повноважень. Примусове виконання таких рішень покладено на органи державної виконавчої служби. Своєю діяльністю вони покликані відновлювати пору­шені права та свободи, забезпечувати невідворотність юридичної відповідальності. Якість примусового ви­конання рішень висвітлює рівень дієвості механізму правового регулювання.

Основними завданнями органів ДВС є:

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

- організація своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень відповідно до законів України;

- організаційне і методичне забезпечення та координація діяльності підрозділу примусового виконання рішень Відділу та районних, міських відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції;

- контроль за діяльністю відділу примусового виконання рішень та районних, міських відділів державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції.

Основною функціональною одиницею державної виконавчої служби, на яку Законом покладається здійснення виконавчого провадження, є державний виконавець.

Державний виконавець несе коло загальних обов’язків, єдиних для всіх державних службовців:

– додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

– забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

– недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

– безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

– постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійного кваліфікації;

– сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі.

Обов’язками державного виконавця відповідно до його службової компетенції є:

– здійснення необхідних заходів щодо своєчасного і повного та неупередженного виконання рішення, зазначених в документі на примусове виконання рішення, у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом;

– надання сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливості ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження;

– розгляд заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання;

– заява установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених законом України «Про виконавче провадження» (ст. 17);

– роз’яснення сторонам їх права і обов’язки;

- проведення оцінки (переоцінки) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.