У Вінницькій області працює оперативний штаб з протидії рейдерським захопленням земель та врожаю, телефон «гарячої лінії» ГТУЮ у Вінницькій області: (0432) 66-11-66, графік роботи «гарячої лінії» – пн.-чт.: 09.00-13.00, 14.00-18.00; пт.: 09.00-13.00, 14.00-16.45. Крім того, про факти рейдерських захоплень можна повідомляти на «гарячу лінію» Вінницької облдержадміністрації за телефоном: (0432) 61-45-03 чи email: stopreаder@vin.gov.ua

Сектор взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

№ з/п

Посада

Прізвище ім’я, по батькові

Електронна пошта

Телефон

№ кабінетів

1

Завідувач сектору

Цуркан

 Яна

Миколаївна

 

 

(0432)

66-08-40

 

124

2

Головний спеціаліст

Кожушко

Віталіна

Віталіївна

 

     Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

(0432)

66-08-40

124

3

Провідний спеціаліст

Вакансія

 

-

 

-

-

Сектор взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіальногоуправління юстиції у Вінницькій області 

 І. Загальні положення 

 1.1. Сектор взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі – Сектор) є структурним підрозділом Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області (далі – Управління державної реєстрації).

 1.2. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику Управління державної реєстрації..

 1.3. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області (далі – управління юстиції) за поданням начальника Управління державної реєстрації.

Працівники Сектору призначаються і звільняються з посади відповідно до законодавства і мають відповідати відповідним кваліфікаційним вимогам. 

1.4. Завідувач сектору:

1.4.1. здійснює керівництво діяльністю Сектору, організовує та контролює його роботу;

1.4.2. відповідає за виконання покладених на Сектор завдань та здійснення ним своїх функцій;

1.4.3. забезпечує дотримання вимог виконавської та трудової дисципліни працівниками Сектору;

1.4.4. розподіляє обов'язки між працівниками Сектору та розробляє посадові інструкції працівників Сектору;

1.4.5. планує роботу Сектору та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;

1.4.6. звітує про роботу Сектору;

1.4.7. за дорученням керівництва управління юстиції представляє Сектор у відносинах з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції;

1.4.8. бере участь у нарадах, колегіях, семінарах та інших заходах, що проводяться управлінням юстиції, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Сектору;

1.4.9. в установленому порядку організовує та контролює ведення діловодства у Секторі;

1.4.10. вносить пропозиції начальнику Управління державної реєстрації щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сектору;

1.4.11. проводить наради з питань, що належать до компетенції Сектору;

1.4.12. здійснює інші повноваження, передбачені завданнями Сектору. 

1.5. Завідувач та працівники Сектору несуть відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання завдань, визначених цим положенням, та доручень керівництва; недотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних та організаційно – розпорядчих актів управління юстиції при здійсненні покладених функцій; недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки.

1.6. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, дорученнями Міністра юстиції та його заступників, начальника управління юстиції, а також цим Положенням.

 ІІ.  Завдання та повноваження Сектору

 

2.1. Основними завданнями Сектору є:

2.1.1. участь у забезпеченні реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2.1.2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної     реєстрації та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

2.2.2. узагальнює практику застосування законодавства з питань  державної реєстрації, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд керівнику Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області;

2.2.3. здійснює координацію діяльності суб’єктів державної реєстрації Вінницької області у сфері державної реєстрації;

2.2.4.забезпечує надання методичної допомоги суб’єктам державної реєстрації;

2.2.5. організовує  заходи з підвищення кваліфікації  державних реєстраторів;

2.2.6. приймає участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Мін’юстом, а також організовує роботу в Управлінні державної реєстрації щодо проведення  навчальних заходів (семінари, лекції, тренінги, тощо) у сфері державної реєстрації, проводить стажування працівників у сфері державної реєстрації;

2.2.7. бере участь у проведенні перевірок суб’єктів державної реєстрації у сфері державної реєстрації відповідно до законодавства;

2.2.8. організовує розгляд звернень суб’єктів державної реєстрації з питань, віднесених до повноважень сектору;

2.2.9 проводить спеціальну перевірку наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, корпоративних прав;

2.2.10. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України;

2.2.11. покладання на  працівників Сектору обов’язків, що не належать до їх компетенції та повноважень не допускається.

 ІІІ. Права Сектору

 3.1. Сектор має право:

3.1.1. залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Сектору;

3.1.2. отримувати від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом.

3.1.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3.1.4. у межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів наказів та інших актів управління юстиції;

3.1.5. вносити керівнику Управління державної реєстрації пропозиції з питань організації роботи Сектору;

 IV. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

4.1 Сектор у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Сектором та Управлінням державної реєстрації.

 

Круголь Юрій Васильович - начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

Головні розділи 

Напрямки діяльності

Фотогалерея

Відеогалерея

ГУЮ на Фейсбук

Skype

Гарячі телефонні лінії

banner of_hotline

Зараз на сайті 

На сайті 60 гостей та відсутні користувачі

Skype

Інформація для громадян,які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Громадська приймальня ГУЮ Вінницької обл.

banner of_odryzhenya

banner of_torgu

link00
link00

Реєстри

banner of_visnik

banner of_notarius

banner of_byuleten

 Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції

banner of_korupciya

Scroll to top