У Вінницькій області працює оперативний штаб з протидії рейдерським захопленням земель та врожаю, телефон «гарячої лінії» ГТУЮ у Вінницькій області: (0432) 66-11-66, графік роботи «гарячої лінії» – пн.-чт.: 09.00-13.00, 14.00-18.00; пт.: 09.00-13.00, 14.00-16.45. Крім того, про факти рейдерських захоплень можна повідомляти на «гарячу лінію» Вінницької облдержадміністрації за телефоном: (0432) 61-45-03 чи email: stopreаder@vin.gov.ua

Начальник           Управління

Чус Інна Анатоліївна

66-01-36

каб.32

 

Відділ  по роботі з персоналом

 

Начальник відділу

Ясінська Олена Вікторівна

66-06-63

каб. 107

Головний спеціаліст

Березнюк  Ірина  Юріївна

66-02-67

каб. 105

Провідний спеціаліст

Патик Світлана Дмитрівна

66-06-63

каб. 107

 

Відділ аналітично-методичної роботи

та проходження державної служби

 

Начальник відділу

Головчук Юлія Володимирівна

66-02-67

каб. 105

Головний спеціаліст

Червань Альона Вікторівна

66-02-67

каб. 105

Головний спеціаліст

Науменко Оксана Анатоліївна

66-06-63

каб. 107

Провідний спеціаліст

Вавшко Тетяна Володимирівна

66-06-63

каб. 107

Відділ:

 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової
  роботи та державної служби в Головному управлінні юстиції та підпорядкованих установах, і  разом  з  відповідними   структурними підрозділами узагальнює  практику роботи  з кадрами,  вносить начальнику пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Разом з іншими структурними підрозділами управління юстиції у та підпорядкованими установами розробляє річні плани  роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах,  формує  замовлення  на   підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ.
 • Проводить   роботу  з  резервом  кадрів  апарату управління юстиції,  а  також  здійснює  організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику  формування  кадрового  резерву в структурних підрозділах та підпорядкованих установах, вносить начальнику пропозиції  щодо її вдосконалення.
 • Вносить  рекомендації  начальнику про зарахування до  кадрового  резерву  державних службовців  при  плануванні  періодичного  переміщення  по  службі (ротації). 
 • Готує методичні матеріали з питань кадрової роботи  та  державної  служби.
 • Вивчає  разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові  якості  осіб,  які претендують на зайняття посад в апараті  управління юстиції та підпорядкованих установах, попереджує їх про встановлені законодавством  обмеження,  пов'язані  з  прийняттям  на  державну службу  та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті та підпорядкованих  установах.
 • Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 • Розглядає та  вносить начальнику  пропозиції  щодо проведення стажування  кадрів на посадах  державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для  організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
 • Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату управління юстиції та підпорядкованих  установ.
 • Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця,  періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, а також  переведення до іншого державного органу чи  в  іншу  місцевість  за  його  згодою.
 • Оформляє  документи  про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям,  вносить про це  записи  до  трудових книжок.
 • Обчислює  стаж  роботи  та  державної  служби, здійснює контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату.
 • Розглядає  матеріали  та  готує  документи для заохочення  та нагороження працівників, веде відповідний облік.
 • У межах   своєї   компетенції   здійснює   заходи   для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування  та  застосуванням  заходів дисциплінарного впливу.
 • Своєчасно  готує  документи  щодо   продовження   терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.
 • Здійснює роботу, пов'язану  із  заповненням,  обліком  і зберіганням  трудових  книжок  та особових справ (особових карток) працівників.
 • Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи  працівника,  проводить  оформлення   листків   тимчасової непрацездатності.
 • У межах  своєї  компетенції  бере  участь  у  розробленні структури апарату  та штатного розпису, контролює   розроблення посадових  інструкцій у структурних підрозділах  та  в підпорядкованих йому установах.
 • Здійснює  організаційне  забезпечення  і  бере  участь у роботі   атестаційної   комісії   та  проведенні  щорічної  оцінки виконання  державними  службовцями  покладених  на  них  завдань і обов'язків,   а   також   контролює   проведення   цієї  роботи  у підпорядкованих  установах.
 • Забезпечує  підготовку,  перепідготовку   та   підвищення кваліфікації   кадрів, а  також разом з іншими  структурними підрозділами організує регулярне  навчання працівників апарату.
 • Разом  з  іншими   структурними   підрозділами   здійснює контроль в апараті та підпорядкованих установах за дотриманням  Законів  України  «Про  державну  службу" та « Про засади запобігання і протидії корупції», інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
 • Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання   військовозобов'язаних  в  апараті,   забезпечує   контроль   за   станом    військового  обліку військовозобов'язаних  і  призовників в підпорядкованих установах.
 • Забезпечує  планування  службової  кар'єри та аналізує ефективність  роботи  персоналу.
 • Здійснює  разом  з іншими  підрозділами  заходи  щодо ведення  комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців  першої-сьомої  категорії,  використання  його  даних у межах    повноважень   органу, супроводження   і  зберігання  відомостей  для формування  єдиної комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до територіальних органів Головдержслужби  необхідної інформації у  встановленому  Головдержслужбою порядку.
 • Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного  подання державними  службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне  їм  майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів).
 • Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення,  веде  прийом  громадян  з  питань,  що  належать  до компетенції відділу кадрової роботи та державної  служби
 • Проводить  іншу  роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Круголь Юрій Васильович - начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

Головні розділи 

Напрямки діяльності

Фотогалерея

Відеогалерея

ГУЮ на Фейсбук

Skype

Гарячі телефонні лінії

banner of_hotline

Зараз на сайті 

На сайті 68 гостей та відсутні користувачі

Skype

Інформація для громадян,які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Громадська приймальня ГУЮ Вінницької обл.

banner of_odryzhenya

banner of_torgu

link00
link00

Реєстри

banner of_visnik

banner of_notarius

banner of_byuleten

 Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції

banner of_korupciya

Scroll to top