У Вінницькій області працює оперативний штаб з протидії рейдерським захопленням земель та врожаю, телефон «гарячої лінії» ГТУЮ у Вінницькій області: (0432) 66-11-66, графік роботи «гарячої лінії» – пн.-чт.: 09.00-13.00, 14.00-18.00; пт.: 09.00-13.00, 14.00-16.45. Крім того, про факти рейдерських захоплень можна повідомляти на «гарячу лінію» Вінницької облдержадміністрації за телефоном: (0432) 61-45-03 чи email: stopreаder@vin.gov.ua

 

2. Метою видання ОВУ є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установі організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян, упорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобігання перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності.

3. ОВУ заснований і видається Міністерством юстиції України та Головним державним об'єднанням правової інформації Міністерства

юстиції України.

4. Відповідно до Указу Президента України від 10 червня 1997 року N 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" ОВУ надано статус офіційного друкованого видання, в якому оприлюднюються державною мовою:

- закони України - не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання Президентом України;

- інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України - не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку.

5. Відповідно до Указу Президента України від 13 грудня

1996 року N 1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" в ОВУ публікуються державною мовою: закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конституційного Суду України; нормативно-правові акти Національного банку України; міжнародні договори України, що набрали чинності; нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України.

Акти про ратифікацію міжнародних договорів, про їх затвердження прийняття, приєднання друкуються у відповідних розділах разом із текстами міжнародних договорів, які є додатками до зазначених актів.

Міжнародні договори, які набрали чинності для України, публікуються в окремому розділі із зазначенням дати підписання,

дати набрання чинності та інформації про ратифікацію, затвердження, прийняття, приєднання (без текстів відповідних актів).

6. Відповідно до статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в ОВУ публікуються регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Відповідно до рішення колегії Міністерства юстиції України від 29 квітня 2004 року N 8 в ОВУ публікуються рішення Європейського суду з прав людини.

8. Відповідно до статті 171 Кодексу адміністративного

судочинства України в ОВУ публікуються оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта, а також резолютивна частина постанови суду про визнання акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним, якщо цей акт був або мав бути опублікований в ОВУ.

9. Відповідно до Указу Президента України від 10 червня

1997 року N 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після їх включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Реєстр) із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" до Реєстру і, відповідно, до ОВУ не включаються акти, що не містять правових норм, зокрема:

про призначення на посаду та звільнення з посади;

про скликання нарад, конференцій, семінарів тощо;

про розгляд проектів нормативно-правових актів;

з питань організації виконання раніше прийнятих нормативно-правових актів;

про спорудження пам'ятників, бюстів, монументів конкретним особам і на честь певних подій, нагородження грамотами, відзнаками тощо;

про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників, форм звітності.

10. ОВУ видається у м'якій обкладинці.

11. ОВУ видається два рази на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці.

Нормативно-правові акти опубліковуються в ОВУ не пізніше як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку підписання (закони - не пізніш як у 15-денний термін після підписання Президентом України).

12. Унесення нормативно-правових актів до ОВУ здійснюється на підставі рішення, завізованого начальником управління систематизації законодавства та правової інформації та затвердженого заступником Міністра юстиції.

13. Оригінал-макет кожного номера ОВУ підписується до друку заступником Міністра юстиції.

14. Усі питання, що виникають з приводу розміщення матеріалів у ОВУ, врегульовуються наказами Міністерства юстиції України та рішеннями Редакційної ради.

Редакційна рада може приймати рішення про публікацію в ОВУ інших офіційних документів у межах структури ОВУ або в окремих розділах.

Структура ОВУ

15. ОВУ складається з розділів:

- Закони України та інші акти Верховної Ради України. Акти в розділі упорядковуються по видах актів (закони України, постанови Верховної Ради України, інші акти Верховної Ради України) та даті підписання;

- Укази та розпорядження Президента України. Акти в розділі упорядковуються по видах актів (укази Президента України,

розпорядження Президента України) та даті підписання;

- Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Акти в розділі упорядковуються по видах актів (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України) та даті підписання;

- Акти Конституційного Суду України. Акти в розділі упорядковуються по видах актів (рішення Конституційного Суду України, висновки Конституційного Суду України) та по даті підписання;

- Нормативно-правові акти Національного банку України. Акти в розділі упорядковуються по даті підписання;

- Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України. Акти в розділі упорядковуються по назві міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та даті підписання;

- Акти Міністерства економіки України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України. Акти в розділі упорядковуються по даті підписання.

- Рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Акти в розділі упорядковуються по даті підписання рішення;

- Регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Акти в розділі упорядковуються по назві суб'єкта нормотворення та даті підписання;

- Міжнародні договори, що набрали чинності для України. Акти в розділі упорядковуються по даті підписання;

- Міжнародні договори, укладені у рамках Світової організації торгівлі. Акти в розділі упорядковуються по даті підписання;

- Рішення Європейського суду з прав людини. Акти в розділі

упорядковуються по даті підписання;

- Додаткова інформація;

- Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним;

- Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта.

16. У разі великого обсягу один номер ОВУ може бути видано в двох і більше книгах.

17. На обкладинці кожного номера ОВУ наводиться така інформація:

- малий Державний герб України;

- назва видання "Офіційний вісник України";

- номер видання;

- порядковий номер книги;

- рік видання.

18. На титульній сторінці кожного номера ОВУ наводиться така інформація:

- назва Міністерства: "Міністерство юстиції України";

- назва видання: "Офіційний вісник України";

- вид видання: "Збірник нормативно-правових актів";

- дата видання, яка є датою офіційного оприлюднення нормативно-правових актів;

- місце видання;

- назва видавця;

- рік видання.

19. На обороті титульної сторінки наводиться така інформація

про ОВУ:

- період часу, протягом якого нормативно-правові акти, що опубліковані в цьому номері, були внесені до Реєстру;

- інформація про акти законодавства, відповідно до яких видається ОВУ;

- інформація про засновників;

- склад Редакційної ради;

- інформація про реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

20. Нормативно-правовий акт, виданий спільно двома чи більше суб'єктами нормотворення, подається у розділі, в якому публікуються акти того суб'єкта нормотворення, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

21. Нормативно-правовий акт, виданий спільно двома чи більше суб'єктами нормотворення, з різними видами розпорядчих актів, подається у розділі, в якому публікуються акти того суб'єкта нормотворення, який позначено першим.

22. Матеріали в ОВУ поділяються на такі частини:

- основна;

- довідково-пошукова;

- додаткова.

23. До основної частини входять акти законодавства, рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішення Європейського суду з прав людини, резолютивна частина постанови суду про визнання

нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним, оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта.

24. Довідково-пошукова частина складається із змісту, щосторінкових рубрикаторів розділів та статей, реєстраційного коду нормативно-правового акта, алфавітного та хронологічного покажчиків.

Зміст друкується на початку кожного номера ОВУ після інформації про Реєстр. У ньому розміщується перелік розділів, статей, назви та види актів, назви суб'єктів нормотворення, дати та номери актів.

Щосторінкові рубрикатори розділів та статей ОВУ виконані як колонтитули у вигляді повної назви відповідного розділу та номеру

статті на кожній сторінці ОВУ.

Реєстраційний код нормативно-правового акта друкується праворуч перед актом.

Нормативно-правові акти мають постатейну наскрізну нумерацію, яка закінчується на останньому акті, включеному в останній річний номер ОВУ. Стаття зазначається безпосередньо перед назвою акта ліворуч.

Алфавітний покажчик друкується в останньому номері ОВУ за рік і являє собою реєстр організованих за нормативним українським алфавітом мовних одиниць.

Мовні одиниці в алфавітному покажчику подаються із зазначенням статей нормативних актів, в яких вони вживаються.

Хронологічні покажчики формуються за I та II півріччя. Хронологічний покажчик за I півріччя друкується в останньому номері ОВУ за червень місяць поточного року, а хронологічний покажчик за II півріччя - в останньому номері ОВУ за грудень місяць поточного року.

Хронологічний покажчик має щосторінкові рубрикатори розділів,

як виконані у вигляді повної назви відповідного розділу на кожній сторінці ОВУ.

25. У додатковій частині за рішенням Редакційної ради друкується інша інформація, яка стосується видання.

26. Дати в ОВУ зазначаються цифровим або алфавітно-цифровим способом (наприклад, 01.01.98, 10.12.2001, 3 грудня 1996 року).

Круголь Юрій Васильович - начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

Головні розділи 

Напрямки діяльності

Фотогалерея

Відеогалерея

ГУЮ на Фейсбук

Skype

Гарячі телефонні лінії

banner of_hotline

Зараз на сайті 

На сайті 92 гостей та відсутні користувачі

Skype

Інформація для громадян,які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Громадська приймальня ГУЮ Вінницької обл.

banner of_odryzhenya

banner of_torgu

link00
link00

Реєстри

banner of_visnik

banner of_notarius

banner of_byuleten

 Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції

banner of_korupciya

Scroll to top