31 січня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи» від 17.01.2019 № 2673- VIII, яким внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

      Частину першу статті 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» доповнено другим реченням такого змісту: «Релігійні організації можуть бути обмежені у здійсненні права власності лише у випадках і в порядку, передбачених законом». Після частини першої статтю 18 даного закону доповнено новою частиною такого змісту: «Забороняється вчиняти будь-які дії, наслідком яких може стати відчуження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, передача у заставу, встановлення іпотеки, безоплатна передача у власність та управління інших осіб, до завершення процедури зміни своєї підлеглості у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним об’єднанням шляхом реєстрації нової редакції статуту (положення), ухваленого не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту (положення), або органами управління, визначеними статутом (положеннями) релігійної організації (релігійного центру (управління), монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу)».

       Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнено новим суб’єктом державної реєстрації - у разі державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій суб’єктом державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (абзац третій пункту 14 частини першої статті 1 Закону).

      Крім того, положення частини третьої статті 29 Закону передбачають, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо релігійної організації - у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.