УВАГА!

Зміни до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

внесені постановою Кабінету Міністрів України № 831 від 04.09.2019 року

(набули чинності з 05.09.2019 року)

1.Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - Порядок) доповнено новою нормою права, за якою до складу комісії входять заступник керівника суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, а також можуть входити за згодою представники інших державних органів, громадських об’єднань, інші особи.

2. Відтепер скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту можна буде подати не лише у письмовій формі, але і в електронній формі, за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису.

При цьому у разі подання скарги в електронній формі до скарги додаються копії передбачених Законами документів, виготовлені шляхом сканування, з обов’язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису.

Йдеться про Закони України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

3. Порядок доповнено положеннями про надсилання скаржнику, суб’єкту оскарження, а також заінтересованим особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, не лише копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, а і висновків комісії й не протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення, а невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.

4.Тепер суб’єктом розгляду скарги зберігаються не лише скарга, документи, подані під час її розгляду, документи, отримані суб’єктом розгляду скарги, рішення, прийняте за результатом її розгляду, а і висновки комісії.

5.Положення доповнено абзацом такого змісту:

“Рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб’єктів та об’єктів, зазначених у Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін’юсту.”.

Привертає увагу те, що в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області (далі – ГТУЮ у Він.обл.) застосовувались деякі правила до внесення змін у Положення та набуття ними чинності, що в свою чергу може свідчити про рух управління в ногу з часом, а в деяких випадках, випередження правового регулювання в державі.

Так, станом на 04.09.2019 до складу Комісії, яка діє в ГТУЮ у Він.обл. входили, в тому числі, заступник керівника суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, а також інші особи. Висновки комісії зберігалися в ГТУЮ у Він.обл. і до внесення змін у Порядок.

Підготував 06.09.2019 року

заступник начальника Управління - начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

Ярослав Миколюк