1. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР

 2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

 3. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII

 4. Закон України «Про захист персональних даних»,Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481,

 5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»,Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314,

 6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»,Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.119,

 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 41, ст.414,

 8. Кримінальний кодекс України, Розділ XVII, «Злочини у сфері службової діяльності, та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»

 9. Глава 13-а  «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» кодексу України про адміністративні правопорушення

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 691 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000, № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

 13. Наказ МЮУ 23.06.2010, № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи».

 14. Наказ МЮУ 11.01.2012р. № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

 15. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції»

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 16листопада 2011 р. № 1195«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

 17. Антикорупційна програма Міністерства юстиції України на 2018-2020 роки

 18. Закон України "Про Вищий антикорупційний суд"

 19. Закон України "Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією"

 20. Закон України "Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією"

 21. Закон України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією"

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій"

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції"