Закон України від 27.01.1995 № 32-95/ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV “Про міжнародні договори України”

Указ Президента України від 22.01.1996 № 73/96 “Про видання збірників актів законодавства України”  

Указ Президента України 27.06.1996 року N 472/96 “Питання оновлення збірників актів законодавства України”

Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” 

Указ Президента України від 27.06.1996 № 468/96 “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” 

Указ Президента України від 13.12.1996 № 1207/96 “Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 № 1504 “Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України” 

Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5  “Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року № 759/19497

Наказ Міністерства юстиції України від 15 квітня 2004 року № 31/5 “Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України”  

Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.04 № 43/5 “Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України”