Підтвердженням про вихід у світ друкованого засобу масової інформації, як встановлено статтею 33 Закону, є контрольні примірники періодичних видань.
Контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу, відповідно до вимог Закону України «про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992р. № 2782-ХІІ, Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.04.2007р. № 194/5, та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608.
Адреса надсилання контрольних примірників: 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 Головне управління юстиції у Вінницькій області.