Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
Що таке Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (надалі - Єдиний реєстр, ЄДРВП) - це комп’ютерна база даних, яка створена за допомогою автоматизованої системи і відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про виконавчі дії.
Держателем Єдиного реєстру є Державна виконавча служба України, яка забезпечує його ведення.
Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке має прямий доступ до комп’ютерної бази даних і відповідає за її створення, впровадження, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.
До Єдиного реєстру обов`язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій.
Унесення відомостей до Єдиного реєстру здійснюється державним виконавцем або уповноваженою посадовою особою органу ДВС.
Яким нормативно-правовим документом врегульовано функціонування ЄДРВП
Хто має доступ до матеріалів виконавчого провадження
Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та відомостей виконавчого провадження мають сторони виконавчого провадження, у якому вони беруть участь.
Указаний доступ до інформації Єдиного реєстру здійснюється безоплатно та цілодобово з використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі інтернет через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Єдиного реєстру.
З метою забезпечення доступу до інформації Єдиного реєстру сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття виконавчого провадження роз`яснюється таке право, указуються адреса відповідного веб-сайту в мережі інтернет, а також ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.
Адреса зазначеного сайту: https://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx
Отримання з ЄДРВП інформації про наявність виконавчих проваджень
Інформація з Єдиного реєстру про наявність виконавчих проваджень (у тому числі завершених) відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надається у вигляді скорочених витягів у паперовій або електронній формі на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб. Повні витяги з Єдиного реєстру надаються на запити сторін виконавчого провадження.
За надання витягу з Єдиного реєстру справляється плата у відповідності до тарифів, які визначаються Міністерством юстиції України (наказ Мін’юсту від 25.07.2008 № 1293/5).