Закону України «Про судову експертизу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»

Наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року №492//5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797

Наказ Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року №775/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 605/27050

Наказ Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року  №301/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694

Наказ Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року №3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за №1431/20169

Наказ Міністерства юстиції від 08 жовтня 1998 року №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145