1. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля.
 2. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця.
 3. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
 4. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців в результаті реорганізації .
 5. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
 6. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 7. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 8. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 9. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 10. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 11. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.
 12. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.
 13. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації з державної реєстрації рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.
 14. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
 15. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 16. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
 17. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських.
 18. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 19. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 20. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.
 21. Технологічна картка надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії.
 22. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання.
 23. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців.
 24. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
 25. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.
 26. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
 27. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації постійно діючого третейського суду.
 28. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.
 29. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.
 30. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації.
 31. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації.
 32. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців в результаті ліквідації.
 33. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду.
 34. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок в результаті реорганізації.
 35. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
 36. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації.
 37. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.
 38. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.
 39. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.
 40. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.
 41. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ громадського об’єднання.
 42. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання.
 43. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення громадського об'єднання.
 44. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців.
 45. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
 46. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення структурного утворення політичної партії.
 47. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення громадського об’єднання.
 48. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців.
 49. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
 50. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії.
 51. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.
 52. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.
 53. Технологічна карта надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.